Non-Resident Indian NRI Legal Services

ਹਾਟੇਨ ਵਯਾਟ (Hatten Wyatt)

ਲੈਂਡਿੰਗ ਪੇਜ

ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐਨਆਰਆਈ) ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜੇਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫਿਸ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

• ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ;

• ਸ਼ੇਅਰਡ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ;

• ਵਸੀਅਤ ਵਿਚ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ;

• ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ;

• ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਾਮਲੇ;

• ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

• ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਣਾ;

• ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ;

• ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ; ਅਤੇ

• ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਝਗੜਿਆਂ ਸਮੇਤ.

ਸੰਪੂਰਨ ਕੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ

ਸਾਡੇ ਮੈਡੇਸਟੋਨ, ਗਰੇਵਸੇਂਡ, ਚੱਠਮ ਅਤੇ ਟੈਂਟਰਡਨ ਵਿਚ ਦਫਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸਕਾਇਪ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਸਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ।

ਫੰਡਿੰਗ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ £250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਟ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.. .. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਲੈਕਸਿਬਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ.

ਸੰਪਰਕ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 01474 35 11 99 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ.

ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ (Jasvinder Gill)
ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ (Hardeep Gill)

 

For further information please call to speak to one of our experts on 01474 351199